Çelik, mimari tasarımı asla sınırlamaz, aksine yeni tasarımları teşvik eder.

PROGRESSTECH

Projeler

Projeler >> Dış ticaret

PROGRESSTECH, faaliyet gösterdiği sektörler gereği üretim hareketlerini ihraç ve ithalat ekseninde yürütmektedir. Bu kapsamda faaliyet gösterilen sektörler ile ilgili AR-GE kapsamında teknoloji transferleri, spesifik müşteri talepleri, özel gereksinimleri temin ve termin anlamında ithalat, üretilen tüm ürün ve hizmetleri ihracat olarak uygulamaktadır. Bu sebeple dış ticaret departmanı ve dış ticaret şirketi ile İthalat & İhracat gereksinimleri ve müşteri gereksinimlerini öncelikli olarak karşılıyor.