PROGRESSTECH,te mimarlarımız en ince detayı hesaplayarak en ayrıntılı şekilde projelerimizle ilgilenmektedir.

PROGRESSTECH

Hizmetler

Boru ve iletim hatları imalat ve montajı

PROGRESSTECH, iletim hatlarını çok sever. Çoğu büyük çaplı endüstriyel tesislerde buhar, egsoz-baca, konveyörler, tank ve silolar, sıvı ve gaz iletim boru hatları bulunmaktadır. Yer altı ve yer üstü borulamalar ile tüm endüstriyel borulamalar (Doğalgaz, Jeotermal, Hidrant, Akaryakıt gibi) borulama sistemleri imalat ve montajlarını standart kalite uygulamaları ile gerçekleştirmekte ve bakım planları yapılmaktadır.